Majica z magneti

Olajšajte si bolečine v hrbtenici z blagodejno magnetno terapijo!

Pokliči 041668811 in zaživite polno življenje!

Pogoji poslovanja

1. POGOJI POSLOVANJA

Spletna stran www.magnashirt.si trgovina prodajalna je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.magnashirt.si magna plus d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Svetujemo vam, da pred uporabo strani spletne trgovine pazljivo preberete spodaj navedene Splošne pogoje poslovanja.

2. UPRAVITELJ SPLETNE TRGOVINE

Magna plus d.o.o.
Curnovec 42 p
8253 Artiče
Tel.: 041 66 88 11
e-pošta: info@magnashirt.si
IBAN: SI56 6000 0000 0230 737

Podjetje je vpisano v poslovni register Slovenije AJPES dne 25. 10. 2002 z matično številko 1760483000. ID za DDV je 29665264, podjetje ni zavezano za DDV. Podjetje je vpisano v sodni register dne 21. 10. 2002 pod številko Srg. 1/36805/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

3. UPORABNIKI SPLETNE TRGOVINE

Uporabnik je fizična oseba, ki uporablja sistem spletne strani trgovine. Spletno stran trgovino www.magnashirt.si lahko uporabnik uporablja samo kot fizična oseba. Za poslovanje s pravnimi osebami je treba vzpostaviti stik z našo komercialno službo (info@magnashirt.si).

Fizična oseba je izključno tisti uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago za namene izven poklicne ali pridobitne dejavnosti. Za kupce, ki so fizične osebe po tem odstavku veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Podjetje magna plus d.o.o. in uporabniki medsebojne obveznosti pri nakupih preko spletne trgovine urejajo s temi splošnimi pogoji poslovanja.

4. CENE IN VELJAVNOST PONUDBE

Vse cene so navedene v EUR in ne vključujejo 22 % davek na dodano vrednost (DDV). Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Cene, navedene na spletni strani, ne vključujejo stroškov poštnine. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen na spletni strani brez predhodnega obvestila.

5. AŽURIRANJE PODATKOV

Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažuriranje in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni rok in cena spreminjajo, tako da obstaja možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupec o tem obvesti in omogoči preklic ali zamenjavo in se mu zagotovi primarna cena naročenega artikla.

6. NAROČANJE IN POSTOPEK NAKUPA

Naročanje poteka preko interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Uporabnik izbira in naroča izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščeni v kategorijah.
Ko uporabnik spletne strani www.magnashirt.si v obrazec za naročilo vpiše višino osebe in težo osebe, ki bo majice uporabljala, vpiše še naslednje potrebne podatke za zaključek naročila. Naslov za dostavo in izdajo računa, morebitne opombe, izbere načinu plačila in odpošlje v obdelavo s klikom na gumb NAROČILO Z OBVEZNOSTJO PLAČILA.

Po oddaji naročila uporabnik prejme potrdilo o sklenjeni pogodbi po elektronski pošti, v katerem je tudi navedeno, da je naročilo sprejeto, v njem je zapisana številka naročila, naslov za dostavo in izdajo računa, naročeni izdelki in količine, način plačila in način pošiljanja. O morebitni spremembi oz. preklicu naročila po opravljenem nakupu mora kupec o tem ponudnika obvestiti po telefonu ali pisno na e-poštni naslov info@magnashirt.si.

Kupec lahko vsebino naročila med postopkom zaključevanja nakupa in pred zaključkom naročila kadarkoli spremeni.

Podrobnejša navodila o postopku nakupa so dostopna v nogi spletne strani v rubriki POSTOPEK NAROČANJA.

7. TEHNOLOŠKA SREDSTVA, KI OMOGOČAJO UGOTAVLJANJE IN POPRAVLJANJE NAPAK PRED ODDAJO NAROČILA

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • Vidi in pregleda, katere izdelke je izbral
 • Vidi in pregleda ceno izdelka;
 • Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
  • Spreminja naslov za dostavo naročenega izdelka
  • Spreminja izbrani način plačila ter
  • Pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

Podrobnejša navodila o postopku nakupa so dostopna v nogi spletne strani v rubriki POSTOPEK NAROČANJA.

8. ODSTOP OD NAKUPA IN VRAČILO BLAGA

Uporabnik ima pravico, da kupljeno blago vrne, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. O nameravanem vračilu lahko kupec najkasneje v 14 dneh od prejema blaga izpolni in odda obrazec za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe, ali to ponudniku sporoči osebno, telefonsko ali s sporočilom preko e-pošte. Vsako izmed navedenih sporočil se šteje za odstop od pogodbe. Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v štirinajstih dneh po sporočilu iz prvega odstavka 43. č člena (ZVPot), razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kupec sam krije neposredne stroške vračila. Vsako izmed navedenih sporočil se šteje za odstop od pogodbe. Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano, neuporabljeno v nespremenjeni količini odposlati podjetju v štirinajstih dneh po sporočilu iz prvega odstavka 43. č člena (ZVPot), razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kupec sam krije neposredne stroške vračila. Vračilu blaga je potrebno obvezno priložiti kopijo originalnega računa, ki ga kupec prejme ob nakupu in dostavi blaga. Kupec mora navesti tudi svoje ime priimek, naslov in številko svojega transakcijskega računa. Kupnino za vrnjene izdelke ponudnik vrne uporabniku na klasični kupčev transakcijski račun.Kupnino ponudnik kupcu vrne v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe oz. v trenutku prevzema vrnjenega izdelka.

Obrazec za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe je na spletnem naslovu http://www.magnashirt.si/info/vracilo-blaga.

9. MENJAVA-BLAGA

Uporabnik ima pravico, da v 14 dneh po prejemu pošiljke podjetju na telefonsko številko 041668811 sporoči, da mu velikost kupljene majice ne ustreza in jo želi menjati za enak izdelek druge velikosti. Prodajalec bo naslednji dan po opravljenem telefonskem pogovoru kupcu poslal ustrezno velikost majice. Kupec pa mora po prejemu majice ustrezne velikosti neustrezno majico vrniti podjetju v 14 dneh. S tem, da kupec sam krije neposredne stroške vračila. Priložena mora biti kopija računa. Stroške ponovnega pošiljanja blaga krije ponudnik. V kolikor ponudnik ni v stanju v roku 14 dni od prejema neustreznega blaga dostaviti nadomestno blago, je zavezan k vrnitvi celotne kupnine.

10. SEZNANITEV Z ODGOVORNOSTJO ZA STVARNE NAPAKE

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je prodajalcu znana oz. bi mu morala biti znana
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnosti blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če Zakon o varstvu potrošnikov ne določa drugače.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, s katerim sklene pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve (2) leti, odkar je bila stvar kupljena/izročena.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka tega člena ugasnejo s potekom dveh (2) let od dneva, ko je o stvari napaki obvestil prodajalca. Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena z zakonom.

Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.

Podjetje potrošnikovi zahtevi ob prijavi napake oziroma ob morebitni prijavi reklamacije, pisno odgovori najkasneje v roku 8 dni.

V primeru, da se podjetje z reklamacijo strinja, ugodi potrošnikovi zahtevi prav tako v roku 8 dni.

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo, če se tega s kupcem nismo izrecno dogovorili!

Za vse informacije glede uveljavljanja reklamacij, garancij in stvarnih napak se prosimo obrnite na nas preko e-pošte: info@magnashirt.si ali na telefonsko številko 041 66 88 11.

11. NAČINI PLAČILA

V spletni prodajalni ponudnik omogoča naslednja dva načina plačil:

 • plačilo po povzetju z gotovino ob prevzemu - dostavljavcu ob prevzemu paketa izročite gotovino oz. izvedete plačilo s plačilnimi karticami, če na Pošti Slovenije opravite lasten prevzem,
 • bančno nakazilo, pri katerem je treba plačilo izvesti na naš transakcijski račun (vsi potrebni podatki so v zaključenem naročilu in v e-poštnem obvestilu o oddaji naročila) v roku 5. delovnih dni od oddaje naročila. Takoj, ko bo plačilo vidno na našem transakcijskem računu, vam bomo dostavili blago. V primeru, da plačila ne izvedete v predpisanem roku, bomo vaše naročilo preklicali.

12. IZDAJA RAČUNA

Po opravljenem nakupu in njegovem zaključku podjetje pošlje kupcu potrditveno e-sporočilo, ki velja tudi kot račun, na njegov e-naslov. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu. Na računu sta cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe ter seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake.

13. DOSTAVA BLAGA

Blago, naročeno v spletni trgovini, dostavlja naš pogodbeni partner Pošta Slovenije. Dostava se izvrši na naslov, ki ste ga navedli ob naročilu. Dostava se vrši predvsem v dopoldanskem času, zato je priporočljivo, da navedete naslov za dostavo, kjer boste dosegljivi v dopoldanskih urah – lahko vam dostavijo paket tudi na delovno mesto. Če dostava ni uspešna oz. če ste ob času dostave odsotni, vam dostavna služba pusti obvestilo, vi pa lahko kasneje sami prevzamete paket na pošti ali pokličete in se dogovorite za dostavo. Sledenje paketom je možno tudi z uporabo spletne strani http://sledenje.posta.si/. Če je v vašem primeru tako, vam bomo skupaj z obvestilom o odposlani pošiljki, posredovali tudi številko paketa. Priporočamo, da ob naročilu navedete tudi telefonsko številko na katero ste dosegljivi, saj vas bodo v primeru, da je paket večjih dimenzij, predhodno poklicali.

14. ROK DOBAVE

Dobavni rok začne teči ob 15. uri na dan, ko ste po elektronski pošti prejeli obvestilo o oddaji spletnega naročila. Za izdelke na zalogi je dobava 2 do 5 delovne dni. Za izdelke, ki jih nimamo na zalogi, je dobavni rok do 14 dni po prejetem naročilu. V primeru daljšega dobavnega roka vas bomo o dobavnem roku obvestili po elektronski pošti ali po telefonu.

Naročila, ki jih bomo dobili v soboto, nedeljo ali v času praznikov, bodo načeloma odposlana naslednji delovni dan (navadno ponedeljek).

V primeru bančnega nakazila bo blago odposlano, takoj ko prejmemo plačilo na transakcijski račun. V praksi pa je postopek tak:

 • Pakete odpošiljamo s Pošto Slovenije od ponedeljka do petka ob 17. uri in zato so vsa naročila, oddana po 16. Uri, odposlana šele naslednji delovni dan.

15. STROŠKI DOSTAVE

Cene, navedene na spletni strani, ne vključujejo poštnine, ampak le-ta za promet znotraj Slovenije znaša 3,77 EUR za pošiljko. Pri prevzemu paketa Pošta Slovenije (Poštna Banka) zaračuna stroške bančnega nakazila v višini 1,05 EUR.

Če vsi naročeni izdelki niso dostavljeni v eni pošiljki, krije stroške naknadnega pošiljanja ponudnik. Tveganje transporta prevzame ponudnik. Morebitne poškodbe blaga ali količinski manko mora kupec javiti ponudniku v roku 8 dni od prevzema blaga na kontaktni e-poštni naslov.

16. VARNOST

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov, naročil ter plačil. Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega računalnika.

17. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEK-om, Ur. list RS, št. 43/2004) in zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni s spletne strani damast.si, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

18. KOMUNIKACIJA

Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa jasno razviden. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, bo ponudnik brezpogojno upošteval. Jezik komuniciranja je slovenščina.

19. PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. V primeru pritožb, sporov ali težav, se kupec na ponudnika lahko obrne na telefonsko številko 041 66 88 11 ali na elektronski naslov info@magnashirt.si. Pritožba se odda na naslov ponudnika pisno. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Za primere reklamacij, dostave, uveljavljanje garancije, uveljavljanje stvarnih napak lahko podrobnejše informacije najdete v splošnih pogojih poslovanja ponudnika v spodnjem delu/nogi spletne strani www.magnashirt.si Na vse pritožbe se ponudnik odzove pisno ali telefonsko v najkrajšem možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se po svojih najboljših močeh ponudnik potrudi, da se morebitni spori rešujejo sporazumno. Dne 14. 11. 2015 je začel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Url. RS št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS).

ZIsRPS ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: izvajalec IRPS).

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ponudnik omogoča spletno trgovino na območju RS in nekaterih drugih evropskih držav ter na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na portal za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS):

18. AVTORSKE PRAVICE

Vse slike, logotipi, opisi izdelkov in gradivo objavljeno na spletni strani www.magnashirt.si je avtorsko zaščiteno. Nepooblaščena uporaba ali posredovanje v druge medije nista dovoljena in sta protizakonita. Kopiranje, uporaba ali razmnoževanje je možno le s pisnim privoljenjem.

19. PIŠKOTKI

Piškotki

V začetku leta 2013 je stopil v veljavo popravljen ZEKom-1 (zakon o elektronskih komunikacijah) in s tem tudi nova pravila glede uporabe piškotkov, ki se shranjujejo na osebnih računalnikih uporabnikov, ki zaostruje pravila uporabe piškotkov.

Povezava uradni list:

Kaj so piškotki? Zakaj so potrebni?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Smernice informacijskega pooblaščenca glede uporabe piškotkov:

https://www.ip-rs.si/novice/detajl/informacijski-pooblascenec-izdal-smernice-glede-uporabe-piskotkov
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_uporabi_piskotkov.pdf

Priglasitev

Z uporabo tega spletnega mesta ima uporabnik izbiro ali se strinja, da to spletno mesto nastavi piškotke na njegovem računalniku ali mobilni napravi. Registrirani in prijavljeni uporabniki lahko spreminjajo to nastavitev v uporabniškem profilu. Gostje (neprijavljeni uporabniki) imajo ob vsakem novem obisku (ali po poteku seje) na voljo izbiro uporabe piškotkov. Dokler se uporabnik ne strinja z uporabo piškotkov, se piškotki NE ustvarijo.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete.

Če spremenite, ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite svoj brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

Piškotki, ki jih uporabljamo na svoji spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega aparata.

Piškotki na spletni strani

Piškotke, ki se uporabljajo na spletni strani lahko preverite na http://www.cookie-checker.com/ z vnosom naslova spletnega mesta.